اعلام وصول تقاضای اعمال اصل ۸۵ در طرح یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی

محمد رشیدی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یک مورد اعلام وصولی را قرائت کرد.

بر این اساس تقاضای بررسی طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل ۸۵ اعلام وصول شد.

رشیدی در هنگام قرائت اعلام وصول اظهار کرد: این طرح در نوبت رسیدگی در صحن علنی قرار دارد منتها به دلیل اهمیت موضوع و فرصت کوتاه باقی‌مانده تا پایان عمر مجلس یازدهم عده‌ای از نمایندگان تقاضای بررسی آن طبق اصل ۸۵ را مطرح کردند که امروز اعلام وصول شد.

براساس اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس شورای اسلامی خواهد بود.