افزایش دمای هوا در همدان

محمد حسن باقری شکیب گفت: بر اساس بررسی داده‌ها و نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، آسمان بیشتر نقاط استان طی امروز و اواسط هفته آینده، عمدتا صاف تا قسمتی ابری بوده و در ساعات بعدازظهر وزش موقت باد و افزایش ابر پیش بینی می‌شود.

او گفت: احتمال بارش‌های پراکنده طی ساعاتی از بعدازظهر روز جمعه و جمعه شب به ویژه در مناطق غربی استان وجود دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته اسدآباد و نهاوند با ۲۱ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و همدان و بهار با ۲ درجه سانتیگراد خنک‌ترین شهرستان‌های استان بودند.

باقری شکیب گفت: دمای کمینه و بیشینه هوای همدان نیز طی ۲۴ ساعت گذشته به ترتیب بین ۲ و ۱۹ درجه سانتیگراد گزارش شده است.