کاهش صادرات افغانستان در ماه حوت

دفتر مطبوعاتی اداره ملی احصائیه و معلومات امروز (سه‌شنبه، ۲۸ حمل) با نشر خبرنامه ای گفته است ارقام مربوط به صادرات و واردات کشور را در ماه حوت سال ۱۴۰۲ جمع‌آوری و تحلیل نموده است که مجموع ارزش صادارت کشور در این ماه به ۱۴۱.۱ میلیون دالر و مجموع ارزش واردات به ۷۸۹.۶ میلیون دالر می‌رسد.

در خبرنامه این اداره آمده، این در حالی‌ است که مجموع ارزش صادرات کشور در ماه حوت سال ۱۴۰۱ به ۱۷۴ میلیون دالر می‌رسید؛ تحلیل ارقام نشان می‌دهد که در ماه حوت سال ۱۴۰۱ نسبت به همین ماه سال ۱۴۰۲، صادارت ۳۲.۹ میلیون دالر بیش‌تر بوده است.

از سویی هم مجموع ارزش واردات کشور در ماه حوت سال ۱۴۰۱ به ۶۹۰.۴ میلیون دالر می‌رسید که در همان ماه سال ۱۴۰۲ در ارزش واردات ۹۹.۲ میلیون دالر افزایش آمده است.

ارقام نشان می‌دهد که بیش‌ترین صادرات در ماه حوت سال ۱۴۰۲ به کشورهای پاکستان، هندوستان و امارات متحده عربی بوده در حالی‌که در ماه حوت سال ۱۴۰۱ به کشورهای پاکستان، هندوستان و چین بوده است.

هم‌چنان بیش‌ترین واردات در ماه حوت سال ۱۴۰۱ و ماه حوت سال ۱۴۰۲ از کشورهای ایران، پاکستان و چین بوده است.