رفع بیش از ۵۳ هزار حادثه آب و فاضلاب در همدان

فرهاد بختیاری‌فر با اعلام گفت: مرکز ارتباط با مشتریان شرکت آب و فاضلاب استان همدان در سال گذشته ۱۶۷ هزار و ۳۹ تماس در بخش برنامه اطلاع‌یابی قطعی، حوادث و اتفاقات آب و فاضلاب ثبت کرده که ۴۷ درصد مربوط به اطلاع‌یابی، ۳۰ درصد مشترکین، ۱۲ درصد حوادث آب شهری، هفت درصد حوادث آب روستایی و چهار درصد حوادث فاضلاب بوده است.

او با بیان اینکه بیش از ۵۳ هزار حادثه آب و فاضلاب در سال گذشته رفع و ترمیم شده است، گفت: ۲۷ هزار و ۹۹۹ حادثه مربوط به آب شهری، ۱۶ هزار و ۳۱۳ حادثه مربوط به آب روستایی و ۹۶۴۶ حادثه مربوط به فاضلاب بود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان  با بیان اینکه شهرستان همدان با ۱۳ هزار و ۸۰۰ مورد حادثه آب شهری و ۷۸۲۵ مورد حادثه فاضلاب و شهرستان ملایر با ۵۵۱۷ مورد حادثه آب روستایی، بیشترین آمار را به نام خود ثبت کردند،گفت: در گزارشات نسبی تهیه شده در خصوص تعداد حوادث آب و فاضلاب شبکه به نسبت طول شبکه و تعداد حوادث و اتفاقات انشعابات به نسبت تعداد اشتراکات، برخی شهرستان‌ها به دلیل کثرت در حوادث با سرعت کمتری انجام شده است.