طالبان:
متعهد به از بین بردن فساد اداری هستیم

عبدالسلام حنفی، معاون اداری نخست وزیر طالبان در دیدار با شماری از شخصیت‌های علمی و فرهنگی و نمایندگان افغان‌های مقیم اروپا اظهارداشت: تأمین امنیت سراسری، تحکیم ثبات اقتصادی و فراهم‌ کردن سهولت‌های لازم برای شهروندان از وظایف حکومت سرپرست است.

حنفی گفت طالبان متعهد به پایان فساد اداری و ارائه خدمات بهتر به شهروندان است. 

در این دیدار شخصیت‌های علمی و فرهنگی از دستاوردهای طالبان در زمینه‌های پایان فساد اداری، منع مواد مخدر، و اجرای پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای در افغانستان قدردانی کردند.