زاهدی نیا:
شمار ولادت‌ها در خراسان شمالی بالاتر از میانگین کشوری است

 علی زاهدی نیا گفت : پارسال ۱۳ هزار و ۴۰۵ واقعه ولادت پارسال در استان ثبت شد که در مقایسه با سال قبل از آن ۳.۲ درصد افزایش دارد

او گفت: رشد ولادت‌ها در استان در حالی است که نرخ رشد ولادت‌ها سال گذشته در کشور منفی بوده است.

مدیرکل ثبت احوال استان با بیان اینکه پارسال هفت هزار و یک ولادت پسر و ۶ هزار و ۴۰۴ ولادت دختر در استان ثبت شد، افزود: در این مدت به ازای هر ۱۰۰ ولادت دختر ۱۰۹ ولادت پسر ثبت شده است.

به گفته زاهدی نیا ۹ هزار و ۶۲۹ واقعه ولادت‌های مربوط به مناطق شهری استان و سه هزار و ۷۷۶ واقعه مربوط به مناطق روستایی استان است.

او همچنین گفت: پارسال ۲۱۴ مورد دوقلوزایی و چهار مورد سه قلوزایی در خراسان شمالی ثبت شد.

خراسان شمالی با بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارد.