سبک زندگی ایرانی - اسلامی باید در جامعه نهادینه شود

کبری علیخانی دبیر ستاد جمعیت استان قزوین در پنجمین جلسه برش استانی مهندسی فرهنگی کشور با رویکرد کمیته اجتماعی زنان و خانواده، گفت: نهادینه سازی سبک زندگی ایرانی - اسلامی در جامعه با تدوین و ترویج الگوی خانواده تراز جمهوری اسلامی ایرانی و گفتمان سازی صورت خواهد گرفت.

وی افزود: تهیه و اجرای پیوست خانواده در شاخص ارزیابی قوانین و بازنگری تمام سیاست‌ها و قوانین تاکید بر تنظیم خانواده، همچنین تدوین و اجرای برنامه جامع سبک زندگی ایرانی - اسلامی از دیگر اقداماتی است که باید در این راستا صورت گیرد.

علیخانی، تولید و عرضه آثار و محصولات علمی و فرهنگی معرفی زن اسلامی را نیز مهم برشمرد و ادامه داد: مدیریت و برنامه ریزی راهبردی مهد کودک‌ها و تمرکز اداره آن در بخش دولتی و عمومی نیز مساله‌ای است که می‌تواند آموزش را از کودکی نهادینه کند.

دبیر ستاد جمعیت استان قزوین، گام بعدی را توجه به نهادینه سازی الگوی سوم زن مسلمان دانست و توضیح داد: تغییر اولویت‌های بانوان، کاهش ارزش خانه داری، عدم توجه به مساله جمعیت و فرزندآوری از جمله ابعاد عدم توجه به الگوی سوم زن مسلمان در جامعه است.