خودکفایی ایران در تولید بذر اصلاح شده گندم دیم

رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت: از ابتدای فعالیت این موسسه تاکنون ۵۰ رقم گندم دیم برای افزایش و پایداری تولید در دیمزار‌های کشور معرفی شده است.

روستایی افزود: از این ارقام ۲۷ رقم گندم نان زمستانه برای مناطق سرد، ۱۲ رقم گندم دورم و ۱۱ رقم گندم دروم برای مناطق گرمسیری معرفی شده است.

وی اضافه کرد: با اجرای طرح جهش تولید کشاورزان با استفاده از ارقام جدید گندم و دستورالعمل‌های فنی این موسسه تولید را در مزارع ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش دادند.

 رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت: تنوع زیاد ارقام گندم اصلاح شده این موسسه موجب افزایش کیفیت تولید نان در کشور شده است.

وی افزود: با تلاش محققان و معرفی ارقام جدید تولید گندم در کشور به پایداری رسیده و ایران در تولید بذر اصلاح شده گندم دیم به خودکفایی است به طوری که در ۸۵ درصد مزارع دیم کشور ارقام معرفی شده این موسسه کشت می‌شود.

روستایی افزود: از ۶ میلیون هکتار اراضی زراعی دیم کشور در بیش از ۵ میلیون هکتار ارقام موسسه دیم کاشته می‌شود.

در موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور ۱۰۷ رقم بذر معرفی و بذر آنها در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور به مرکزیت آذربایجان شرقی و شهرستان مراغه دیمزار‌های ۲۰ استان کشور را تحت پوشش قرار داده است.