مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره‌ کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی زنجان:
نرخ مشارکت اقتصادی در زنجان ۱۰ درصد بالاتر از میانگین کشوری است

اسماعیل آقاجانلو مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره‌ کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی زنجان گفت: استان زنجان در شاخص های مربوط به بازار کار بر اساس داده های مرکز آمار ایران، رتبه های خوبی در بین استان ها دارد.

وی اظهار کرد: سال گذشته زنجان بیشترین میزان مشارکت نیروی کار، بیشترین نسبت اشتغال در فعالیت‌های اقتصادی و کمترین نرخ بیکاری را در بین استان‌های کشور کسب کرد.

نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت)، عبارت از نسبت جمعیت فعال(شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار است، نرخ مشارکت اقتصادی به متغیرهایی چون جمعیت فعال و جمعیت در سن کار که در دل خود جمعیت غیر فعال را دارد، وابسته است.

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره‌ کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی زنجان گفت: کاهش نرخ بیکاری و از طرفی افزایش نرخ مشارکت اقتصادی نشانه خوبی است چرا که در این شرایط با اینکه میزان جمعیت زیادی وارد بازار کار شده ولی از آن سو با فراهم بودن زمینه اشتغال، افراد جویای کار توانسته اند برای خود شغل پیدا کنند.

آقاجانلو از تحقق ۱۲۰ درصدی اشتغال هدفگذاری شده سال گذشته در استان با ایجاد ۱۷ هزار و ۵۰۰ شغل خبر داد و گفت: برای سال جاری نیز سهم استان ایجاد ۱۱ هزار و ۵۷ اشتغال جدید تعیین شده است.