اعلام قیمت جدید خدمات پارکینگ‌های کرمانشاه

محمدهادی ارباب رئیس اتحادیه شرکت‌های خدماتی استان کرمانشاه گفت : در شهرستان کرمانشاه در مجموع ۸۱ پارکینگ در حال فعالیت هستند که خودرو‌های سواری را مورد پذیرش قرار داده و ظرفیت آنها بالغ بر ۳ هزار و ۱۲۰ خودرو بوده و مساحت آنها بیش از ۸ هزار مترمربع است.

رئیس اتحادیه شرکت‌های خدماتی استان کرمانشاه عنوان کرد: در شهرستان کرمانشاه پنج پارکینگ طبقاتی در حال فعالیت هستند که ظرفیت آنها ۷۲۰ خودرو بوده و مساحتی بالغ بر ۱۱ هزار مترمربع دارند.

ارباب در خصوص بازرسی‌های نظارتی اتحادیه اذعان کرد: از زمان صدور مجوز فعالیت بازرسی آغاز شده و تا زمان بهره‌برداری به صورت مداوم وجود دارد؛ علاوه بر این اتحادیه به صورت غیرمنتظره و دوره‌ای بازرسی و نظارت از پارکینگ‌ها انجام می‌دهد که در صورت مشاهده تخلف، سریعاً مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: در صورت نارضایتی و گزارش‌های مردمی، شکایت‌هایی که به اتحادیه ارجاع داده می‌شود، این شکایت‌ها با حضور شخص متشاکی و شاکی به کمیسیون‌های داخلی ارجاع شده و پرونده توسط سه نفر از اعضای هیأت مدیره مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رئیس اتحادیه شرکت‌های خدماتی استان کرمانشاه با اشاره به نرخ خدمات پارکینگ‌ها تأکید کرد: اتحادیه شرکت‌های خدماتی برای ارائه خدمات بهتر و قانونی پارکینگ‌های سطح شهر در پایان سال با درخواست اعضای اتحادیه نرخ‌نامه‌ای با تأییدیه اتاق اصناف برای ارائه خدمات پارکینگ‌ها مصوب می‌شود.

اربابی خاطرنشان کرد: متصدیان پارکینگ‌ها موظف هستند که نرخ مصوب خدمات را در معرض دید عموم قرار داده که دچار تخلف نشوند، در غیر این صورت عدم نبود نرخ نامه در پارکینگ‌ها تخلف بوده و اتحادیه با متخلفان برخورد قانونی خواهند کرد.

رئیس اتحادیه شرکت‌های خدماتی استان کرمانشاه در پایان ابراز کرد: طبق سنوات گذشته، هر سال به دلیل افزایش تورم و وضعیت معیشتی و با توجه به افزایش حقوق کارکنان پارکینگ‌ها، سال جدید افزایش نرخ داریم و نرخ جدید طی هفته آینده به متصدیان پارکینگ‌ها ابلاغ می‌شود .