دشمن خونی + فیلم

رژیم صهیونیستی دشمن خونی و قسم خورده ایران است که سالیان سال با شرارت ها و ترورها و فریبکاری ها و ... سعی کرده به هر طریقی به ایران ضربه وارد کند. گوشه ای از این شرارت ها را از زبان رسانه های هم پیمانش را ببینید.

 

{$sepehr_media_19206482_400_300}