اجرای طرح جهاد میدانی محققان برای جهش تولید با مشارکت مردمی در سیستان و بلوچستان

بهزاد شهرکی  گفت: با توجه به اهمیت دانش و یافته‌های تحقیقاتی و به منظور ارتقای بهره وری عوامل تولید، بهبود کمی و کیفی تولیدات کشاورزی و حفاظت، احیاء و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی و در راستای پیشبرد اهداف نظام نوین ترویج در سال زراعی جدید، برنامه‌ریزی لازم برای اعزام هدفمند محققان خبره به مزارع و واحدهای تولیدی صورت گرفته است.

وی برگزاری کارگاه‌های متعدد حل مساله در مزرعه منطبق بر اولویت‌های محصولی و موضوعی در بخش‌های تولیدات گیاهی و دامی، منابع طبیعی و آبخیزداری، امور عشایری، آب و خاک، دامپزشکی و شیلات را از راهبردهای این طرح دانست.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی سیستان و بلوچستان بیان کرد: طرح جهاد میدانی محققان به صورت فصلی و در هر فصل با برگزاری ۳۰ تا ۶۰ کارگاه حل مساله در مزرعه در سال زراعی جاری برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.