آغاز کشت پنبه در گلستان / پیش‌بینی افزایش ۵ هزار هکتاری سطح زیر کشت

قربانی گفت: توصیه می‌شود در استان گلستان سه رقم ساجدی، گلستان و ارمغان کشت شود.

وی با بیان اینکه در سطح کشور ۱۰۰ هزار هکتار پنبه کشت می‌شود، ادامه داد: پارسال ۱۵ هزار هکتار از این سطح در استان گلستان کشت شده بود.

قربانی اضافه کرد: کشت پنبه تا خرداد ادامه دارد.