تکمیل زیرساخت خطوط آبرسانی سایت اقدام ملی مسکن شهید محمدخانی یزد

جلال علمدار مدیرعامل شرکت آبفای استان یزد گفت: زیرساخت خطوط آبرسانی سایت اقدام ملی مسکن شهید محمدخانی یزد با ۷۶ بلوک ۱۶ واحدی و مجموع هزار و ۲۱۶ واحد با وسعت ۱۶ هکتار واقع در اکرمیه تکمیل و آماده بهره برداری است.

او اعتبار این پروژه را بالغ بر هزار و ۴۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: این پروژه شامل سه هزار و ۵۰۰ متر شبکه توزیع که هزار و ۷۰۰ متر آن تاکنون اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت آبفای استان یزد از پیشرفت فیزیکی ۲۲ درصدی این پروژه خبر داد و اظهار داشت: شبکه فاضلاب مورد نیاز سایت شهید محمد خانی سه کیلومتر بوده که تاکنون ۲۰۰ متر آن اجرا شده است.

علمدار با بیان اینکه انشعاب موقت برای تامین آب شرب و بهداشتی کل پروژه نصب شده، گفت: پس از تکمیل هر بلوک انشعاب برای آن وصل می‌شود که تاکنون انشعاب ۱۱ بلوک ۱۶ واحدی نصب و زیرساخت برای ۷۶ بلوک ایجاد شده است.