شعر قیصر بر ظرفیت و توانمندی زبان فارسی افزود

حمید بهداروندی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گتوند گفت: قیصر امین پور، با آرمان‌های امام، شهیدان و رزمندگان پیش آمد و آن آرمان‌ها را در اشعارش ترسیم کرد.

به گفته او قیصر شاعری است که در دوران جنگ در ستایش رزمندگان با عواطف و عشق، شعر سرود و از جنگ باشکوه یاد می‌ کند.

او می گوید: قیصر صادقانه با مفهوم دینی جنگ روبه رو شد، و اشعاری سرود که نشانگر حضور جدی و امیدوار کننده او در ساخت شعر بود.

 شعر‌های این شاعر گرانقدر بر ظرفیت‌ها و توانمندی زبان فارسی افزوده است و توانست، ویژگی‌های سبکی و بلاغی شعر کلاسیک و شعر نیمایی را با شعرهایش تلفیق کند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گتوند گفت: ابنجانب دوم اردیبهشت ماه سالروز تولد این شاعر برجسته را به مردم هنر پرور شهرستان گتوند بویژه هنرمندان، اهالی فرهنگ، ادب، نویسندگان و شعرا تبریک عرض می نمایم.