پیگیری اختصاص عوارض ساخت و ساز در شهرک‌های مسکونی به آموزش و پرورش در گلستان

مدیر کل آموزش و پرورش گلستان گفت: پیگیری اختصاص بخشی از عوارض ساخت و ساز واحد‌های مسکونی و شهرک‌ها به مکان‌های آموزشی از تصمیمات این جلسه بود.

سید رضا نظری افزود: طرح نماد یا همان نظام مراقبت‌های اجتماعی ویژه دانش آموزان امسال نیز در مدارس استان با دستور استاندار اجرا می‌شود.