دستگیری جاعلان اسناد و مدارک در الشتر

فرمانده انتظامی شهرستان سلسله گفت:در پی کسب خبری مبنی بر جعل مدارک شناسايی توسط دو نفر در سطح شهرستان، موضوع به صورت ويژه در دستور کار مأموران پليس شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ محمد بوستان افزود:مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی متهمان مربوطه را شناسايی و باهماهنگی قضایی آنها را يک عمليات دستگير کردند.

فرمانده انتظامی سلسله گفت:متهمان در تحقيقات انجام شده و بررسی اسناد و مدارک به جرم خود مبنی بر جعل ۱۷ فقره اسناد و مدارک ساختمانی اعتراف و به همراه پرونده تحويل مراجع قضایی شدند.