برخورد با مراکز غیر مجاز مداخله گر درمان در قزوین

عبداله کشاورز معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: پیرو بازدید‌های انجام شده توسط کارشناسان نظارت بر درمان استان شش مرکز غیر مجاز تعطیل و یک مورد به تعزیرات حکومتی (کمیسیون ماده ۱۱) معرفی شدند و مابقی پرونده‌ها به منظور بررسی و تعیین حکم به دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی استان ارجاع شد.

وی افزود: مراکز غیر مجاز شناسایی شده شامل مراکز زیبایی، دندان سازی و طب ایرانی غیر مجاز می‌باشند.