قاچاقچی لوازم خانگی در دام پلیس کبودراهنگ

او گفت: شعبه پس از بررسی و با توجه به ارائه نکردن مدارک گمرکی، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط کالا‌های کشف شده، متهم را به پرداخت ۸۷۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته یونسی، همچنین شعبه متهم را به دلیل بیشتر بودن ارزش وسیله نقلیه از کالای قاچاق، متهم را معادل ارزش کالا به پرداخت ۸۷۳ میلیون ریال جریمه و در مجموع به پرداخت بیش از یک میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان کبودراهنگ از یک خودرو سواری محموله کالای قاچاق را کشف و پرونده تخلف آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.