سمپاشی باغ‌های رودبار علیه ملخ مراکشی

صالح محمدی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اجرای برنامه کنترل آفت ملخ مراکشی گفت: مبارزه شیمیایی با ملخ‌های بومی به ویژه ملخ مراکشی در این استان آغاز شده و ۳۶۴ هکتار از باغ‌های زیتون رودبار علیه این آفت گیاهی سمپاشی شده است.

او افزود: هر سال اواخر اسفند ماه کار پایش ملخ مراکشی در باغ‌های رودبار انجام می‌شود تا با توجه به تراکم و شرایط، برنامه‌ریزی برای مبارزه شیمیایی انجام شود.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان تصریح کرد: پارسال در بیش از ۱۵ هزار هکتار از مناطق مختلف شهرستان رودبار و سیاهکل مبارزه شیمیایی انجام شد و از بروز خسارت اقتصادی به محصولات کشاورزی جلوگیری به عمل آمد.

محمدی با اشاره به اینکه در دیگر شهر‌های گیلان هنوز آثار ملخ دیده نشده است، گفت: با پایش کانون‌های تخم ریزی ملخ نخستین پوره‌های سن اول مشاهده و مبارزه شیمیایی با این آفت آغاز شده است.

او به اهمیت پایش و ردیابی مناطق آلوده اشاره کرد و افزود: مناطق تخمگذاری آفت در زمین‌های شخم نزده و سنگلاخ بوده و بیشتر در مراتع و مناطق دور از دسترس است.

به گفته رئیس جهاد کشاورزی گیلان، اهالی مناطق مستعد استان از جمله رودبار و دیلمان در سیاهکل در صورت مشاهده دسته‌های پوره ملخ باید سریع به مدیریت جهاد کشاورزی و مراکز خدمات جهاد اطلاع دهند.

سمپاشی باغ‌های رودبار علیه ملخ مراکشی

آفت گیاهی ملخ مراکشی از سال ۱۳۶۸ در رودبار شناسایی و تاکنون در اراضی این شهرستان به ویژه لوشان ماندگار شده است.

این مهمان ناخوانده هر ساله با تخمگذاری زیر خاک و زمستان گذرانی، پس از گرم و مساعد شدن هوا، از تخم خارج و از مراتع به باغات و زمین‌های کشاورزی وارد شده و با تغذیه از گیاهان مسیر خود، به این زمین‌ها خسارت می‌زند.