افزایش ظرفیت پذیرش مدارس سمپاد استان قزوین
افزایش ظرفیت پذیرش مدارس سمپاد استان قزوین

کریمی رئیس اداره استعداد‌های درخشان آموزش و پرورش استان قزوین گفت: ۳ هزار و ۲۰۰ نفر داوطلب آزمون مدارس استعداد‌های درخشان هستند که از این تعداد ۱۱۵ دانش آموز دختر و ۱۱۵ دانش آموز پسر پذیرش می‌شوند.

وی افزود: این سهمیه پذیرش پارسال ۱۱۲ نفر برای دختران و ۱۱۲ نفر برای پسران بود که به هر کدام ۳ نفر اضافه شده است.

به گفته رئیس اداره استعداد‌های درخشان آموزش و پرورش استان، آزمون مدارس سمپاد برای متوسطه اول ۳۱ خرداد و برای متوسطه دوم یکم تیر برگزار می‌شود.

کریمی گفت: ۶ مدرسه استعداد‌های درخشان در استان فعال است.