محفل مشاعره در سرپل

محفل مشاعره لاله زار سرپل برای اولین بار بعد از حاکمیت مجدد طالبان از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ سرپل، با اشتراک مسئولان محلی، شعرا، نویسندگان، فرهنگیان و جوانان در دامنه‌های دشت لاله زار سرپل برگزارشد.

ملاعبدالغفار حق نما رئیس اطلاعات و فرهنگ سرپل گفت که آنان از جوانان روشنفکر، شعرا و فرهنگیان حمایت می کنند.

وی همچنان اتحاد و همبستگی را میان اقشار مختلف جامعه یکی از اهداف این مشاعره خواند و از اشتراک کنندگان برنامه خواست برای خدمت به مردم و حکومت از طریق برنامه های فرهنگی، علمی و ادبی تلاش ورزند.

مولوی سیدشاه حمیدی رئیس موسسه تحصیلات عالی سرپل و مولوی سلیمان وهاج ، یک مسئول محلی، محفل مشاعره ی «لاله زار سرپل» را برای همه اقشار مختلف این ولایت به ویژه فرهنگیان و قلم به دستان مبارک گفته و از تلاش ها و خدمات ارزنده ریاست اطلاعات وفرهنگ به خاطر برگزاری این محفل ابراز سپاس کردند.

در این محفل مولوی صفی ندیم یکتن از اساتید مؤسسه تحصیلات عالی سرپل گفت: برگزاری چنین برنامه های فرهنگی وادبی، مردم و اقوام مختلف را به صلح و برادری نزدیک می سازد و روی همین اصل ادارات محلی سرپل درخصوص تقویت وحمایت برنامه های فرهنگی همواره تلاش کنند.