غرق شدن کودک تسوجی در استخر

 شادی‌نیا از غرق شدن کودک حدود ۹ ساله در استخر منزلی در روستای حیدرآباد بخش تسوج خبر داد.

وی افزود: عوامل اورژانس تسوج در سر صحنه حاضر و انتقال همراه با عملیات احیا به درمانگاه تسوج انجام شد که متاسفانه از زمان غرق شدگی زمان زیادی گذشته بود و عملیات احیا موثر واقع نشد.