همکاری آذربایجان و افغانستان در زمینه پزشکی

دفتر مطبوعاتی وزارت صحت عامه طالبان با نشر خبرنامه ای از دیدار قلندر عباد، سرپرست این وزارت با الهام محمدوف، سفیر آذربایجان برای افغانستان خبر داده است.

به نقل از خبرنامه، در این دیدار دو طرف در مورد همکاری‌های مشترک در بخش صحت، ارتقای ظرفیت کارکنان صحی افغانستان، نقش کشور آذربایجان در بخش صحت و دیگر موضوعات گفتگو کرده است.

از سویی هم‌، سفیر آذربایجان در این دیدار گفته است کشورش در تلاش است تا در بخش صحت، به‌گونه دوامدار با افغانستان کمک و همکاری کند.