نمایشگاه مشترک افغانستان و قزاقستان

وزارت صنعت و تجارت طالبان در ادامه‌ برگزاری نمایشگاه‌های ملی و بین المللی با هدف بازاریابی برای تولیدات افغانستانی این بار از برگزاری نمایشگاه بین المللی مشترک افغانستان و قزاقستان خبر داده است.

به گفته مسئولان، در این نمایشگاه ۴۰ شرکت بزرگ قزاقی و ۴۰ شرکت بزرگ افغانستانی محصولات و تولیدات شان‌ را به نمایش می‌گذارند.

این نمایشگاه قرار است در کابل در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی برگزار شود.