تولید سالانه ۱۶هزار تن گیاهان دارویی در لرستان

محمدحسن کیانی‌فر با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ هکتار سطح زیر کشت گلخانه‌های لرستان است، گفت: محصولات سبزی و صیفی در این گلخانه‌ها تولید می‌شود.

او با اشاره به تولید بیش از ۱۶ هزار تن محصولات گلخانه‌ای به‌صورت سالانه در لرستان، اضافه کرد: محصولات صیفی و جالیزی در این گلخانه‌ها کشت می‌شود.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی لرستان با اعلام اینکه هشت هکتار از سطح گلخانه‌های این استان به گل شاخه‌بریده شامل انواع رز اختصاص دارد، توضیح داد: گل‌های شاخه‌بریده گل‌ها یا غنچه‌هایی به‌همراه ساقه و برگ است که برای دسته‌گل، سبد گل و یا حلقه‌گل استفاده می‌شود.

کیانی‌فر با بیان اینکه بیش از ۱۶ هزار تن گیاهان دارویی به‌صورت سالانه در لرستان تولید می‌شود، یادآور شد: شش‌هزار هکتار سطح زیر کشت این محصول است.

او با تأکید به صادرات ۹۰ درصد گیاهان دارویی به خارج لرستان، خاطرنشان کرد: بیش از ۹۰ درصد مازاد میوه‌های درختی نیز به استان‌های همجوار صادر می‌شود.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به صادرات محصولات گلخانه‌ای اطلاع داد: بیش از ۵۰ درصد محصولات گلخانه‌ای این استان به خارج از کشور صادر می‌شود.

کیانی‌فر اعلام کرد: بیش از ۳۲۰ هزار تن محصولات باغی شامل میوه‌ها، تولیدات گلخانه‌ای، گیاهان دارویی و قارچ به‌صورت سالانه در لرستان تولید می‌شود.