شورای فرهنگی محیط زیست در همه استان‌ها فعال می‌شود

شورای فرهنگی محیط زیست در همه استان‌ها فعال می‌شود

نور الله مرادی در کارگاه آموزشی توجیهی صندوق ملی محیط زیست کشور  گفت: ما معتقدیم مدیران سازمان باید قبل از آن که تخصص محیط زیست داشته باشند باید دغدغه فرهنگ داشته باشند، زبان و بیان و ضمیر مسئولان محیط زیست باید جان مایه فرهنگی داشته باشد، تاثیر فرهنگ در حفظ محیط زیست بسیار پررنگ است، گاه یک اثر سینمایی در حوزه محیط زیست بسیار اثر گذار‌تر از ساعت‌ها سخنرانی است، از این رو ما معتقدیم باید نهاد‌های خلاق فرهنگی با سازمان محیط زیست مرتبط باشند و به تقویت فرهنگ بپردازند.

معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه تلاش دولت سیزدهم بر این است سازمان محیط زیست را به جایگاه واقعی خود برسانداضافه کرد: ارتباط سازمان محیط زیست با صنعت و دانشگاه‌ها محدود بوده است، مراکز محیط زیست باید محل تولید اندیشه، دانش و جریان سازی در سطح ملی و بین المللی با دانشگاه‌ها باشد.

وی با بیان اینکه در گذشته به مقوله محیط زیست توجهی نشده یا به عنوان اولویت ثانویه به آن نگریسته می‌شد، اضافه کرد: همچنین به این موضوع در نظام آموزشی به ویژه آموزش و پرورش توجه چندانی نمی‌شد. 

مرادی با بیان اینکه نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست باید در دوران پیش دبستانی شکل بگیرد، افزود: متاسفانه کتابی که اکنون در آموزش و پرورش تالیف شده بیشتر رفع تکلیفی بوده هم اکنون مقوله محیط زیست بسیار شکننده شده است و در شرایط مناسبی قرار ندارد، هرچند اقداماتی نظیر دانشگاه‌ها و مدارس سبز با تاخیر انجام شد، اما باید آن را غنیمت بدانیم.