فعالیت ۴۲ مرکز مشاوره در لرستان

همایون عمودی زاده اظهار کرد: مرکز اورژانس اجتماعی ۱۲۳ و صدای مشاور ۱۴۸۰ جزو فعالیت‌های سازمان بهزیستی در راستای ارتقاء توانمندی‌های افراد در معرض آسیب و آسیب دیدگان اجتماعی جهت مقابله با مسائل اجتماعی در شرایط بحرانی است.

وی اضافه کرد: ارتقاء توانمندی‌های افراد در معرض آسیب و آسیب دیدگان اجتماعی جهت مقابله با مسائل اجتماعی در شرایط بحرانی از طریق ارائه خدمات تخصصی و به موقع اورژانس اجتماعی و همچنین شناسایی آسیب‌های اجتماعی نو پدید با توجه به گستردگی اهداف، سازمان بهزیستی بسیار مهم است.

 مدیرکل بهزیستی لرستان از فعالیت ۴۲ مرکز مشاوره در استان به صورت دولتی و غیردولتی به جامعه هدف خبرداد و افزود: در زندگی امروز با توجه به استرس‌ها و اضطراب‌هایی که در زندگی وجود دارد همه مردم نیازمند خدمات مشاوره‌ای هستند و از آنجا که دسترسی به مراکز مشاوره حضوری ممکن است موجب به وجود آمدن چالش‌هایی در زندگی افراد شود لذا خط تلفنی صدای مشاور سازمان بهزیستی، برای ارائه خدمات مشاوره رایگان فعال است.

عمودی زاده تصریح کرد: این سامانه تلفنی همه روزه از ساعت ۸ صبح لغایت ۲۴ به صورت رایگان فعال است.

وی از فعالیت ۱۱ مرکز اورژانس اجتماعی در استان خبر داد و گفت: این مراکز آمادگی لازم برای ارائه خدمات به جامعه هدف در لرستان را دارند.