معاون وزیر جهاد:
زمین‌های مرغوب کشاورزی به طرح هادی روستایی اختصاص نیابد

رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی گفت: هرگونه الحاق زمین به طرح هادی روستایی مستلزم دریافت مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها است.

او افزود: دفاتر مختلف سازمان باید نشست‌هایی با بخش‌های متناظر خود در مدیریت‌های امور اراضی استان برگزار کنند و بر فعالیت آنان‌ نظارت کنند و ایرادهای کار رفع شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: نظارت بر طرح‌های معاف از عوارض مانند گلخانه‌ها با دقت و حساسیت زیاد انجام شود تا انحراف از طرح‌ها صورت نگیرد.

به گفته او، تخصیص اراضی کشاورزی درجه یک و دو برای هر فعالیتی جز کشاورزی ممنوع است و همه استان‌ها باید به این موضوع توجه داشته باشند. 

افلاطونی گفت: هماهنگی‌هایی صورت گرفته تا برای ۳۴ شهرستان حساس در کشور نیز فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی منصوب شود تا بتوانیم با تغییر کاربری‌های غیرمجاز برخورد کنیم.