در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
رشد ۶ درصدی مصرف برق در صورت افزایش قابل توجه دما

مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر گفت: نزدیک به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار کنتور هوشمند در کشور نصب شده که ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مورد از آنها مربوط به خانگی است و درحال حاضر ۶۰ درصد برق کشور توسط کنتور‌های هوشمند مدیریت می‌شود.

سخنگوی برق در پاسخ به سوال دیگر باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس پیشبینی که صورت گرفته تابستان امسال گرم خواهد بود و دما یک یا دو درجه بیشتر از شرایط عادی خواهد بود. سه سناریو ۳.۵، ۴.۵ و ۶ درصد رشد مصرف را پیشبینی می‌کنیم و در صورت افزایش دما قطعا رشد ۶ درصدی مصرف را شاهد خواهیم بود و اوج مصرف برق به ۷۷ هزار و ۷۵۰ مگاوات خواهد رسید. 

او افزود: بر اساس مطالعات ما ۳۵۰۰ مگاوات افزایش برق از محل تقاضا‌های جدید خواهیم داشت که شامل بخش‌ها و صنایع کوچک می‌شود. در صورتی که دما به شدتی که پیش‌بینی شده نباشد، انتظار میرود مصرف برق به ۷۵ هزار و ۵۰۰ مگاوات برسد.