هزار و ۶۱ کیلوگرم موادغذایی فاسد و غیربهداشتی در بوکان امحاء شد

مسگری کارشناس مسئول سلامت محیط مرکزبهداشت بوکان گفت: در جریان بازرسی از مراکز و اماکن سطح شهر پیرو تشدید اقدامات بهداشت محیط، هزار و ۶۱ کیلوگرم موادغذایی فاسد و تاریخ‌مصرف‌گذشته کشف شد.

وی افزود: این موادغذایی شامل نوشیدنی‌های‌گازدار، نبات بدون مشخصات بهداشتی، آبلیمو‌های دست‌ساز کپک‌زده و روغن‌های سوخته و غیرقابل مصرف شناسایی و غیرقابل مصرف تشخیص داده شد که نسبت به جمع آوری و امحاء این اقلام برابر مقررات اقدام شد.

عسگری از شهروندان خواست از خرید موادغذایی بدون مشخصات بهداشتی خودداری کرده و هنگام خرید به مشخصاتی نظیر (تاریخ تولید، تاریخ انقضاء و شماره پروانه ساخت) توجه داشته باشند.

کارشناس مسئول سلامت محیط مرکزبهداشت بوکان در ادامه گفت: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را به سامانه بهداشت ۱۹۰ و یا شماره تماس ۴۶۲۳۴۰۶۶-۰۴۴ مرکز فوریت سلامت محیط‌و‌کار مرکزبهداشت بوکان اعلام کنند.