تامین ۳۷ هکتار زمین مسکن ملی در خاش

صاحب گل صالحی فرماندار شهرستان خاش گفت: با همکاری اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری و ارگان‌های مختلف ۳۷ هکتار زمین مسکن ملی در نقطه استراتژیک شهر خاش تامین شد.

وی  افزود: این زمین به همت شهرداری خاش در حال قطعه بندی، زیرسازی و آماده سازی است.

وی ادامه داد: متقاضیان برای دریافت زمین می‌توانند به سامانه‌های اقدام ملی مسکن مراجعه و ثبت نام خود را نهایی کنند.