انجام مقدمات اعزام قطار ترانزیتی افغانستان به ترکیه

 مرتضی جعفری، معاون بهره‌برداری و بازرگانی راه‌آهن در خصوص اعزام قطار ترانزیتی از مبدأ افغانستان به ترکیه گفت: پیرو بازدید انجام شده سال گذشته توسط تیم عالی فنی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شامل معاون فنی و زیربنایی و مدیران کل حوزه‌های مختلف سیر و حرکت، ایمنی و فنی و زیربنایی، از محور ریلی افغانستان حدفاصل شمتیغ تا روزنک و مذاکرات به‌عمل‌آمده در جلسه برگزار شده در وزارت راه و شهرسازی با حضور کاظمی قمی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، بر لزوم رفع نواقص و مشکلات ایجاد شده برای خط جهت حمل محمولات تجاری تأکید و مقرر شد اصلاحات فنی و رفع نواقص و کاستی‌های موجود حدفاصل مرز شمتیغ تا ایستگاه روزنک، با هدف ارتقای سطح ایمنی موردنیاز از وضعیت عملیاتی به شرایط استاندارد فنی، به‌منظور امکان سیر قطارهای تجاری انجام شود.

وی در خصوص جزئیات مذاکرات انجام شده ادامه داد: در این راستا مقرر شد کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان که از سوی سفیر معرفی شده است نسبت به انجام اصلاحات موردنیاز و بهره‌برداری محور مذکور با نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی (راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران) مبادرت ورزد که در این راستا طی یک سال گذشته با مساعدت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، ۱۶ قطار عملیات جهت تسهیل انتقال ادوات ریلی به‌منظور تسریع عملیات اجرایی احداث قطعه چهارم محور ریلی خواف-هرات صورت پذیرفته است.

جعفری افزود: بر اساس توافقات صورت‌گرفته با حضور سفیر، کنسرسیوم فوق‌الذکر متعهد شدند که به‌سرعت نواقص را رفع کرده و پس از ارتقای خط مبتنی بر استانداردهای ریلی، به راه‌آهن جمهوری اسلامی منعکس شود تا پس از بازدید از اقدامات انجام شده، امکان سیر ایمن قطار به تأیید کارشناسان فنی برسد.

معاون بازرگانی و بهره‌برداری راه‌آهن بیان کرد: به‌رغم دستور مساعدت حداکثری از سوی مدیرعامل و پشتیبانی راه‌آهن جهت ارسال ادوات ریلی و پیگیری‌های مکرر از سوی راه‌آهن با عبور هر قطار عملیات، کنسرسیوم مذکور در روزهای اخیر از حسن‌نیت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران سو استفاده کرده و بدون هیچ‌گونه هماهنگی و اخذ تاییدیه از راه‌آهن جمهوری اسلامی، نسبت به بارگیری واگن‌ها و اعلام آن در رسانه‌ها جهت حمل محمولات تجاری ترانزیتی اقدام کرده که مورد پذیرش نبوده و به منزله نقض مقررات ریلی بین‌المللی و توافقات قبلی است.

جعفری در پایان با اشاره به لزوم حفظ جایگاه جمهوری اسلامی ایران در مناسبات بین‌المللی گفت: ضمن عدم هماهنگی صورت‌گرفته، باتوجه به رویکرد توسعه‌ای راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در حوزه کریدورهای بین‌المللی ریلی، اقدامات لازم جهت اعزام آزمایشی قطار مذکور انجام‌گرفته و راه‌اندازی رسمی مسیر تجاری مذکور پس از رفع نواقص و تأیید متخصصین فنی ریلی با هماهنگی راه‌آهن‌های دو کشور انجام خواهد شد.