۳۴ هکتار به محدوده شهر گرمه الحاق شد

 سعید میرکریمی روز در کارگروه زیربنایی، توسعه شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست خراسان شمالی گفت: هشت پرونده الحاق زمین در شهرستان‌های بجنورد، شیروان، گرمه، مانه و راز و جرگلان بررسی و پس از تبادل نظر مدیران دستگاه‌های اجرایی، تصمیمات لازم در این خصوص گرفته شد.

او گفت : موافقت با الحاق ۳۴ هکتار به محدوده شهر گرمه در راستای طرح نهضت ملی مسکن بود که در ادامه الحاق ۴۰ هکتار به محدوده این شهر در دستورکار این اداره کل جهت طی سایر مراحل قانونی قرار گرفت و انتظار می‌رود گام موثری در راستای تامین زمین مورد نیاز این شهر باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: موافقت با جانمایی اراضی ملی با کاربری اداری در حریم شهر راز جهت واگذاری به اداره کل حفاظت محیط زیست استان نیز ازدیگر مصوبات این جلسه بود که پس از توضیحات لازم و تبادل نظر اعضای کارگروه مورد موافقت قرار گرفت.