توزیع بیش از ۲۶ هزار پاسپورت در پکتیا

وزارت داخلی طالبان اعلام کرد مدیریت پاسپورت ولایت ‎پکتیا در سال گذشته خورشیدی ۲۶ هزار و ۳۹۱ جلد پاسپورت در این ولایت توزیع کرده است.

به گفته این وزارت، با توزیع این شمار پاسپورت ۱۴۵ میلیون و ۵۸۲ هزار افغانی عواید جمع‌آوری شده است.

گفتنی چند گذشته هم ریاست پاسپورت از توزیع بیش از 130 هزار جلد پاسپورت در هرات خبر داده بود.

این در حالی است که اخیرا ریاست پاسپورت‌‌ روند گزارش دهی از توزیع تعداد پاسپورت های توزیع شده طی یک سال گذشته را روی دست گرفته است.