مدیرکل مدیریت بحران استان تهران خبر داد؛
استفاده از درس آموخته‌های سیل ۱۴۰۳ در بحران‌های احتمالی ناشی از آب در پایتخت

حامد یزدی مهر مدیرکل مدیریت بحران استان تهران، ظهر پنج شنبه با اشاره به بارش‌های اخیر بهاری در استان تهران، اظهار کرد: خوشبختانه با تمهیدات اندیشیده شده شاهد هیچ چالشی در حوزه آبگرفتگی و وقوع سیلاب در استان تهران نبودیم.

یزدی مهر با بیان اینکه طی روز‌های اخیر در اغلب نقاط کشور بارندگی‌های شدید سیل آسا را شاهد بوده ایم، گفت: مجموعه اداره کل مدیریت بحران استان تهران با احصا و جمع آوری نقاط ضعف و قوت مدیریت این سیلاب‌ها، درس آموخته‌هایی را که برای مدیریت بهتر بحران‌های احتمالی در حوزه «مخاطرات ناشی از آب» وجود دارد را گردآوری می‌کند.

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران بابیان اینکه سیلاب سیستان و بلوچستان، یکی از منابع در امر جمع آوری درس آموخته‌های این حوزه محسوب می‌شود، افزود: با وجود تفاوت‌های ساختاری، جغرافیایی و توپولوژی سیستان با پایتخت، استفاده از درس آموخته‌های این استان در حوزه اقدامات پیشگیرانه و آمادگی قبل از وقوع بحران و همچنین اقدامات حین بحران از اهمیت برخوردار است.

وی در ادامه با بیان اینکه شهر‌های ایران به لحاظ موقعیت‌های جغرافیایی در مسیر حوضه‌های آبریز مختلف قرار دارند، عنوان کرد: در این خصوص ضروری است که بیش از گذشته به تهیه و تدوین «طرح جامع خطر پذیری سیلاب» بیاندیشیم و راهکار‌های لازم برای کاهش این اثرات را پیش بینی کنیم.