صرفه‌جویی روزانه ۸۵ مگاوات برق در لرستان

 مهران امیری در دومین کنفرانس ملی کسب و کار نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، اظهار کرد: اوج مصرف سال گذشته ۱۵ مرداد ماه اتفاق افتاد.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۱۲ هزار مگاوات مدیریت مصرف و صرفه‌جویی برق داشتیم.
مدیرعامل شرکت برق لرستان با بیان اینکه یک روز در هفته در حوزه صنعت کاهش مصرف برق داشتیم، در بخش اداری نیز با تغییر سازوکار ساعات اداری بالای ۶۰۰ مگاوات در سراسر کشور صرفه‌جویی داشتیم.
امیری بیان داشت: میزان مصرف از تولید بالاتر بوده و یک ناترازی انرژی ایجاد می‌شود، از این‌رو اجرای برنامه‌های مدیریت مصرفی یک ضرورت است.
وی با بیان اینکه ۸ هزار مگاوات انرژی برق به ظرفیت تولید کشور در دولت سیزدهم افزوده شده، افزود: با این وجود صرفه‌جویی و مدیریت برق را باید همواره داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت برق لرستان افزود: سال گذشته توزیع برق لرستان بصورت متوسط روزانه ۸۵ مگاوات صرفه‌جویی داشته است.