برگزاری تور راهیان پیشرفت در دانشگاه‌های لرستان

 امین طاهری گراوند در نشست هم‌اندیشی دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه لرستان، گفت: راه‌گذر از اقتصاد نفتی و سنتی و شکوفایی اقتصادی کشور ایجاد فرهنگ نوآوری و فناوری در جامعه و به‌کارگیری ظرفیت انجمن‌های علمی است.

وی اعضای انجمن‌های علمی را سفیران فناوری و نوآوری در دانشگاه‌ها برشمرد و اضافه کرد: انجمن‌ها با همکاری با پارک علم و فناوری و مرکز رشد و نوآوری دانشگاه می‌توانند نقش بسزایی در هدایت دانشجویان به‌سمت ایده‌پردازی ایفا کنند.

رئیس پارک علم و فناوری لرستان عنوان کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک بین پارک علم و فناوری و دانشگاه و برگزاری تور‌های راهیان پیشرفت ازجمله برنامه‌های موردنظر برای تقویت انجمن‌های علمی است.

وی بیان کرد: تشکیل کارگروه انجمن‌های علمی در پارک با هدف مشارکت دانشجویان در تحقق شعار سال، به‌کارگیری دانشجویان در واحد‌های فناور در قالب کارورزی و طرح دستیار فناور از دیگر برنامه‌ها برای تقویت انجمن‌های علمی است.

فاطمه احمدی، مدیر برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان، نیز در این نشست، گفت: این دانشگاه دارای ۴۵ انجمن فعال است که می‌توانند نقش اثرگذاری در پرکردن خلاء ارتباطی بین ایده‌های دانشجویان و فضای فناوری پارک داشته باشد.