پایش صلاحیت حرفه‌ای شرکت توزیع برق در شمال فارس

فرشید فتوت، گفت: این رویداد در ۴ منطقه برنامه‌ریزی شده بود که در بخش اول برای شهرستان‌های جنوبی با محوریت شهرستان لار، بخش دوم شهرستان‌های شرقی استان با محوریت شهرستان فسا و بخش سوم ویژه شهرستان‌های منطقه غرب به میزبانی شهرستان کازرون با موفقیت برگزار شد و در مرحله چهارم و نهایی هم برای ۵ شهرستان شامل شهرستان‌های آباده، خرم بید، اقلید، بوانات، سرچهان به میزبانی شهرستان آباده برگزار می‌شود.

او با بیان اینکه در این رویداد صلاحیت حرفه‌ای ۱۴۳ نفر نیروی پیمانکاری منطقه شمال استان فارس با حضور ارزیابان استانی و کشوری مورد پایش و ارزیابی قرار خواهد گرفت، یادآور شد: این ارزیابی‌ها در شغل‌های تخصصی شامل فن‌ورز عملیات و اتفاقات شبکه و فن‌ورز تعمیرات شبکه و پست به تعداد ۶۳ نفر، فن ورز احداث و بهینه‌سازی شبکه و پست به تعداد ۴۴ نفر، فن‌ورز نصب و اصلاح، تست، قطع و وصل لوازم اندازه‌گیری جهت ۲۷ نفر و فن‌ورز خط گرم به تعداد ۹ نفر و در مجموع ۱۴۳ نفر اجرا می‌شود.

معاون منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق فارس تصریح کرد: در این رویداد که با همکاری شرکت توانیر، انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های توزیع نیروی برق، دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد، نیرو‌های پیمانکاری شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در شغل‌های فن‌ورز عملیات و اتفاقات شبکه، مامور نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری، مامور تست و بازرسی لوازم اندازه‌گیری، مامور وصول مطالبات (قطع و وصل)، فن‌ورز خط گرم، فن ورز احداث و بهینه سازی شبکه و پست و فن ورز تعمیرات (شبکه و پست) به مدت ۲ روز در حوزه‌های دانشی، مهارتی عملی، شخصیت و روان‌شناسی و سنجش جسمانی مورد ارزیابی و سنجش قرار خواهند گرفت.