آب همدان هیچ آلودگی ندارد

 پروفسور هوشنگ قمر نیا که دکتری مهندسی آب خود را از دانشگاه نیو کاسل انگلستان گرفته است، گفت: در طرح تحقیقاتی که دو سال پیش انجام شد، کیفیت آب سد تالوار بررسی و به مسئولین همدان پیشنهاد شد، آب سد تالوار می‌بایست استاندار لازم را داشته باشد تا به مصرف شرب برسد. 

او گفت: طی این دو سال کیفیت آب سد تالوار و شهر همدان مورد بررسی‌های مختلف قرار گرفته است و در این مدت متوجه شدیم با تمهیداتی که در تصفیه خانه شیخی جان اتفاق افتاده خوشبختانه میزان آرسنیک موجود در آب بسیار بسیار پایین‌تر از حد استاندار جهانی و همچنین استاندار کشور است. 

استاد تمام گروه مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: بنابراین بر اساس رسالتی که دارم به مردم شهر همدان اعلام می‌کنم آب شهر همدان با توجه به تمهیدات انجام شده در تصفیه خانه شیخی جان از لحاظ آرسنیک هیچ آلودگی ندارد.