شهردار جدید خرمشهر انتخاب شد

شورای اسلامی شهر خرمشهر طی نشستی با محوریت انتخاب شهردار این شهرستان سروش شریفی را چهار رای موافق انتخاب و معرفی کرد.

سوابق شهردار جدید خرمشهر شامل معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند، رئیس گروه پشتیبانی سازمان آب و برق خوزستان، مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، دبیر کمیسیون موارد خاص آموزشی و مسئول امور پژوهشی منطقه ۶ دانشگاه آزاد اسلامی، مدیر روابط عمومی خانه صنعت و معدن خوزستان، مدیر منابع انسانی سازمان منطقه آزاد اروند، دبیر هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند بوده است.