صدور هشدار زرد هواشناسی در آذربایجان‌غربی

براساس هشدار هواشناسی آذربایجان‌غربی با توجه به فعالیت امواج بارشی، وقوع پدیده رگبار باران، رعد و برق همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

در این شرایط رگبارمتناوب باران ورعدوبرق (در نقاط مستعدبارش تگرگ) همراه با تندباد لحظه‌ای وجود دارد.

بر اثر این مخاطره آبگرفتگی معابرشهری، سیلابی شدن رودخانه هاو مسیل‌ها و برخورد صاعقه دور از انتظار نیست.

در این شرایط آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران برای آبگرفتگی معابرشهری و سیلابی شدن مسیل‌ها، احتیاط در تردد‌های شهری و جاده ای، خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و فعالیت‌های کوهنوردی و توجه به توصیه‌های کارشناسان جهادکشاورزی ضروری است.