افزایش نزدیک به ۲ برابری صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در گلستان
افزایش نزدیک به ۲ برابری صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در گلستان

محمد برزعلی گفت: در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در استان از ۲/۳ درصد سال ۱۴۰۰ اکنون به ۴/۳ درصد کل محصولات رسیده ایم.

برزعلی با بیان اینکه صنایع تبدیلی و تکمیلی در گلستان عمدتا برای محصولات باغی است، خاطرنشان کرد: گام‌های خوبی در این زمینه برای سایر محصولات و توسعه اینگونه صنایع، در استان برداشته شده است.

وی با اشاره به آغاز فصل برداشت محصولات کشاورزی، ادامه داد: در استان گلستان فصل برداشت با باقلا شروع می‌شود که امسال حدود ۴۰ هزار تُن تولید داشتیم. بعد از آن نیز نخودفرنگی برداشت شد که تولید امسال استان به حدود ۳۰ هزار تُن رسید.

برزعلی با بیان اینکه اکنون محصولات کلزا، جو و سیب زمینی درحال برداشت است، افزود: پیش بینی می‌شود از ۴۸ هزار و ۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت کلزا در استان، نزدیک به ۱۱۰ هزار تُن دانه روغنی تولید شود. تعاون روستایی با پیش بینی ۲۵ مرکز در سطح استان و با قیمت تضمینی هرکیلوگرم ۳۵ هزار تومان، مباشر خرید کلزا از کشاورزان است.

وی اضافه کرد: سطح زیر کشت جو نیز در گلستان ۸۶ هزار هکتار بود و انتظار می‌رود تولید به ۱۶۰ هزار تُن برسد. درباره قیمت حمایتی خرید جو و سیب زمینی، هفته پیش رو تصمیم گیری می‌شود.

رئیس جهادکشاورزی گلستان گفت: سال زراعی جاری، ۳۶۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان نیز زیر کشت گندم رفته است.

برزعلی افزود: پیش بینی می‌شود از این سطح، حدود یک میلیون تُن محصول برداشت شود.

وی به کشاورزان توصیه کرد: حتماً برای برداشت از ادوات دارای معاینه فنی استفاده، محصول خود را در سامانه پهنه بندی ثبت و آن را بیمه کنند.