اردوی تیم‌های کشتی استان برای تعیین تیم کشتی تبریز

در این اردوی یک روزه که ۵۳ کشتی گیر نوجوانان از استان حضور دارند، ۶ تیم از کل استان اعلام آمادگی کرده اند.

این اردو به دلیل امتحانات دانش آموزان، یک روزه برگزار می‌شود.