تحویل خودروی حمل پسماند به روستاهای میانه

این خودرو، ۶ تن ظرفیت دارد و با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات دهیاری روستا و تسهیلات بانکی خریداری شده و قرار است به روستای شیخ درآباد و روستا‌های اقمار خدمات ارائه کند.