سرپرست شبکه آموزش سیما منصوب شد

محسن برمهانی طی حکمی دکتر محمدمهدی قاسمی را به سمت سرپرست شبکه آموزش سیما منصوب کرد.

در این حکم آمده است: نظر به تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به سمت سرپرست شبکه آموزش سیما منصوب می‌شوید.

آموزش پایه و اصل بنیادین رشد، توسعه و پیشرفت در عصر کنونی در جوامع انسانی است و ایجاد فرصت برابر آموزشی به منظور ارتقاء دانش و بینش عمومی و تجربی مخاطبان، راهبرد اصلی این شبکه تخصصی است. در این شبکه، تولید، تامین و پخش برنامه‌های آموزشی و مبتنی بر پژوهش و روش‌های علمی در قالب‌های نوآورانه، برنامه سازی با تمرکز بر رده‌های سنی کودک و نوجوان منطبق بر سیاست‌ها و اهداف سازمان می‌باشد.

از جنابعالی انتظار دارم بر اساس سند تحول سازمان، ماموریت فوق الذکر و اسناد بالادستی کشور در زمینه آموزشی و فرهنگی و استفاده از دانش و تجربیات کارشناسان حوزه آموزشی و مهارت آموزی برای تولید و پخش برنامه‌های متناسب و اثرگذار اهتمام ویژه‌ای داشته باشید.

در این حکم همچنین از زحمات ارشمند تحولی دکتر علی عبدالعالی در طول مدیریت این شبکه قدردانی شده است.

گفتنی است، دکتر محمدمهدی قاسمی، متولد ۱۳۴۸ متخصص اعصاب و روان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واز جانبازان جنگ تحمیلی است. از سوابق وی می‌توان به مدیریت شبکه‌های شما، سلامت و آموزش، مدیر کل طرح و برنامه سیما، مدیرشبکه رادیویی سلامت، مدیریت شورای سیاستگذاری سلامت سازمان صدا و سیما، مشاور جوان رئیس سازمان صداو سیما و دبیر شورای سیاستگذاری جمعیت سیما اشاره کرد.