تمجید کارشناس عمانی از عملیات هوشمندانه وعده صادق

«علی بن مسعود المعشنی» تحلیلگر عمانی درباره عملیات وعده صادق گفت: حمله ایران فقط پیروزی نظامی نداشت بلکه نمایش نبوغ ایرانی‌ها را به همراه داشت.

{$sepehr_media_19327669_400_300}