بررسی سلامت فراورده های غذایی و آشامیدنی توسط بازرسان غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

  سعید کلانتری، سرپرست نظارت بر ارزیابی فراورده های خوراکی وآشامیدنی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اظهار داشت: فرآورده های غذایی و آشامیدنی پس از تولید، بسته بندی تا مصرف تحت تاثیر شرایط محیطی دستخوش تغییرات فیزیکی، شیمیایی و میکروبی می شوند و این تغییرات می تواند سلامت مصرف کننده را تهدید و به مخاطره اندازد.

وی گفت: بازرسان غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، برای اطمینان از سلامت این اقلام، علاوه بر کنترل فرآورده ها در سطح تولید، کنترل و نظارت در سطح عرضه را نیز انجام می دهند.

وی ادامه داد: در این طرح از محصولات نمونه برداری و سلامت آن بر اساس استانداردهای ملی و ضوابط وزارت بهداشت پایش می شود.

وی افزود: تمامی مراحل این طرح توسط بازرسان معاونت غذا و دارو در سامانه الکترونیک ارزیابی، نظارت ‌و بازرسی سازمان غذا و دارو (Audit ) ثبت می گردد.

 کلانتری عنوان کرد: هدف از اجرای این طرح ، حصول اطمینان از سلامت و ایمنی فرآورده های غذایی و آشامیدنی در سطح عرضه است.