برگزاری کارگاه جهش تولید در دیمزار‌ها

طرح جهاد میدانی محققان برای جهش تولید در دیمزار‌ها با هدف هم افزایی برای توسعه کشت گیاهان علوفه‌ای دیم در شهرستان اراک برگزار شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اراک گفت: در این کارگاه تعدادی از کشاورزان شهرستان‌های اراک، خنداب، آشتیان و کمیجان در جریان طرح قرار گرفتند.

ذوالفقاری افزود: با توجه به خشکسالی‌های اخیر و کمبود منابع آبی امکان توسعه کشت‌های آبی وجود ندارد، اما در راستای ترویج جهش تولید در دیمزار‌ها موظفیم سالانه کشت در دیمزار‌ها را توسعه دهیم. با کشت گیاهان علوفه‌ای علاوه بر کاهش مصرف آب، عملکرد بالا، ایجاد تناوب در کشت، حاصلخیزی خاک، کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد کشاورزان، علوفه مورد نیاز جمعیت دامی نیز تامین و جهش تولید در دیمزار‌ها و تولید پایدار خواهیم داشت.