یک هفته تا پایان کورس بهاره یزد

خانی رئیس کمیته اسبدوانی یزد گفت: در هفته دهم کورس بهاره یزد، مبلغ چهار میلیارد ریال جایزه نقدی بین چابکسواران و مالکان اسب‌های برتر تقسیم شد.

وی افزود: در این مسابقات چابکسوارانی از استان‌های یزد، تهران، خوزستان، بوشهر، لرستان، بندرعباس، اصفهان و... حضور داشتند. 

هفته آینده، پایان کورس بهاره در یزد است و قهرمان این رقابت‌ها مشخص خواهد شد.